Energijas taupisana tikla karte

Jūsu biznesa kontrole ir ārkārtīgi svarīga loma praktiski katrā nozarē, daudzās mājās vai uzņēmumos. Slēdži un strāvas slēdži ir iekļauti daudzu ražotāju piedāvājumā. Visi viņi pārliecinās, ka viņa piedāvātās sistēmas ir ļoti sarežģītas un atbilst citām formām.

Strāvas slēdžu galvenās priekšrocības, bez šaubām, var ietvert mazu izmēru, nesarežģītu uzstādīšanu un koduma procesu, bet, galvenais, ļoti lielu diapazonu, kad runa ir par papildu aprīkojumu.

https://bio-in.eu/lv/

Veiktspējas slēdzis ir rīks, kas novieto sevi tur, kur spēki iegūst ļoti intensīvas priekšrocības. Viņa svarīgais vingrinājums ir aizsargāt citas elektriskās ierīces pret iespējamās pārslodzes vai īssavienojuma sekām. Tas tiek ņemts vērā arī projektā par enerģijas sadales kontroli elektriskajā tīklā.

Strāvas slēdžu pamata sadalījumā ietilpst zemsprieguma, vidēja sprieguma un augstsprieguma slēdži. Raksturīga zemsprieguma slēdžu iezīme ir darba spriegums, kas ir mazāks par 1000 V, bet zemākā konstrukcija ir loka slēdžiem. Vidēja sprieguma strāvas slēdži parasti nodrošina 10 000 izslēgšanu.

Augstsprieguma strāvas slēdži ir uzrakstīti divās tehnoloģijās: mirušā tvertne un tiešā tvertne. Īstenošanas metode ietekmē gan strāvas slēdža tīkla pasākumus, gan arī tā mehānisko izturību. Slēdži, kas izgatavoti, izmantojot mirušo cisternu tehnoloģiju, ir raksturīgi ar ļoti lielāku izturību, kas saistīta ar slēdža ārkārtīgi bagātīgo stabilitāti. Augstsprieguma ķēdes pārtraucējus parasti sadala ar veidu, kā vidi izmanto loka dzēšanai.